PRIJAVITE SE: SEMINAR – 20.09.2019.god. JAVNE NABAVKE U PRAKSI

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani,

 
EUTender nastavlja kontinuiranu edukaciju iz oblasti javnih nabavki. Glavna tema seminara su i dalje ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE i nove funkcionalnosti u sistemu elektronskihjavnih nabavki koje će biti prezentovane uživo“, kao i do sada, sve u skladu sa novim Pravilnikom o korišćenju informacionog sistema e-nabavke koji će takođe biti prezentovan.
 
Učesnici seminara će biti upoznati, kao i na svakom seminaru, sa najnovijim stavovima nadležnih institucija (Agencija i KRŽ) vezano za najčešće greške prilikom pripreme tenderske dokumentacije i ponuda, a detaljno će biti obrađen žalbeni postupak i učešće grupe ponuđača u postupku, sve u skladu sa aktuelnim stavovima nadležnih institucija.
 
Seminar će se održati dana 20.09.2019. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 
 
U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima stručne obuke.

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.