PRIJAVITE SE: Seminar 13/12/2019 Hotel Jelena

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani, Pozivamo Vas na završnu stručnu obuku koju organizuje EUTender u ovoj godini. Predstoji nam period u kojem će biti aktuelne izmjene Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata, kao i intenzivno osposobljavanje službenika za javne nabavke. Zbog sve većih problema koji su uzrokovani prekidima postupaka zbog uloženih žalbi, tema seminara će biti žalbeni postupak i analiza najčešćih razloga zbog kojih se usvajaju žalbeni navodi, a koje će Vam prezentovati član Kancelarije za razmatranje žalbi Sarajevo. Na seminaru će biti prezentovana i praktična priprema tenderske dokumentacije i ponuda, analiza i ocjena ponuda, pogrešna primjena instituta podugovaranja i priprema nacrta ugovora sa akcentom na realizaciju ugovora i njegove moguće izmjene tokom realizacije. Seminar će se održati dana 13.12.2019. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima i temama stručne obuke.

S poštovanjem, EUTender

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.