PRIJAVITE SE: Seminar 28.02.2020. godine

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

NOVOPOKLON VODIČ ZA PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA

Poštovani,

Pozivamo Vas na prvu, od nekoliko sistematskih i praktičnih obuka, koju će EUTender održati u ovoj godini sa temom konkretne pripreme tenderske dokumentacije i zakonite pripreme ponuda. Ugovorni organi će uskoro biti biti dužni izraditi tendersku dokumentaciju u skladu sa obaveznim modelima koje će pripremiti Agencija za javne nabavke BiH. Iz tih razloga, naši predavači su pripremili Vodič za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda sa svim neophodnim komentarima koji će olakšati pripremu tenderske dokumentacije i pripremu ponuda. Vodič je poklon svim učesnicima seminara. Tema seminara će i dalje biti žalbeni postupak i analiza najčešćih razloga zbog kojih se usvajaju žalbeni navodi, a koje će Vam prezentovati član Kancelarije za razmatranje žalbi Sarajevo. Primjena elektronskih javnih nabavki je takođe na pragu, tako da će učesnicima seminara biti “uživo” prezentovan sistem elektronskog dostavljanja i ocjene ponuda, kao i novosti u sistemu elektronskih javnih nabavki.

Seminar će se održati dana 28.02.2020. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 

U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima i temama stručne obuke.

S poštovanjem,

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.