Seminar 11.09.2020. god. – POKLION VODIČ – za sve učesnike seminara

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani,

Pozivamo Vas na treću stručnu obuku koju će EU Tender održati u ovoj godini sa temom konkretne pripreme tenderske dokumentacije i zakonite pripreme ponuda. Naši predavači su pripremili drugo izdanje Vodiča za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda, koji je u odnosu na prvo izdanje dopunjen sa praksom Kancelarije za razmatranje žalbi.Vodič je poklon svim učesnicima seminara. Tema seminara će biti kvalifikacioni uslovi, način pripreme ponude i kriteriji za dodjelu ugovora. 
Seminar će se održati dana 11.09.2020. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci.Zbog aktuelne situacije u vezi sa pandemijom virusa Korona, broj učesnika je ograničen na 40, uz poštovanje svih mjera zaštite. Rok za prijavu je 09.09.2020. godine, a na seminaru mogu učestvovati prvih 40 prijavljenih. Ako zainteresovanost za učešće na seminaru bude veća od dozvoljenog broja, organizator će ponoviti seminar 18.09.2020. godine za  učesnike koji su se najkasnije prijavili. U prilogu možete preuzeti Poziv na seminar sa deteljima seminar kao i poziv na seminar.