Javne nabavke – Hotel Jelena – Seminar – 12.11.2021. god

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp
Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku sa temom “Javne nabavke u praksi”,  na kojoj će detaljno biti prezentovane pripremljene izmjene Zakona o javnim nabavkama, kao i izmjene na Portalu javnih nabavki u vezi sa predloženim izmjenama Zakona. Tema seminara će takođe biti, kao i do sada, priprema tenderske dokumentacije i ponuda sa osvrtom na primjere iz prakse. 


Seminar će se održati dana 12.11.2021.. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. Zbog aktuelne situacije u vezi sa pandemijom virusa Korona, broj učesnika je ograničen, uz poštovanje svih mjera zaštite. Rok za prijavu je 10.11.2021. godne.