PRIJAVITE SE: Seminar 13.05.2022. godine – Hotel Jelena Banja Luka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku sa temom “Praktična primjena Zakona o javnim nabavkama”.  Teme seminara su:

·   Pravna priroda ugovora o javnoj nabavci – sa akcentom na ugovaranje promijenjive cijene i eventualne izmjene ugovora nakon njegovog zaključenja;

·   Pravna zaštita –  sa akcentom na pravilno postupanje ugovornih organa nakon prijema žalbe i najčešće greške ugovornih organa i ponuđača u postupku pravne zaštite;

·   Prijem, javno otvaranje i ocjena ponuda – sa akcentom na nepravilno postupanje ugovornih organa i ponuđača;

·   Odgovori na sporna pitanja iz Zakona i podzakonskih akata
Uvodni dio seminara je namijenjen promociji knjige: “101 presuda Suda Bosne i Hercegovine iz oblasti javnih nabavki sa komentarom”.

Seminar će se održati dana 13.05.2022. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 
U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima i temama stručne obuke.

Srdačan pozdrav!

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.