Seminar 14.10.2022. godine – Hotel Jelena

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SEMINAR POPUNJEN, TE NISMO U MOGUĆNOSTI DA PRIMAMO NOVE PRIJAVE.

Hvala na razumjevanju.

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku koja ima samo jednu temu: Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, koje su objavljene u “Službenom glasniku BiH”, broj 59/22, a koje sadrže značajne izmjene u sistemu javnih nabavki. Na stručnoj obuci će biti detaljno obrađene sve izmjene, a akcenat se daje na odredbama koje po prvi put definišu mogućnost izmjena postojećih i budućih ugovora o javnoj nabavci, bez sprovođenja novog postupka javne nabavke, te  na izmjenjenim odredbama postupka pravne zaštite. 

Seminar će se održati dana 14.10.2022. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 

U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima stručne obuke.

S poštovanjem,