PRIJAVITE SE: Seminar 02.12.2022. godine – Hotel Jelena Banja Luka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku koja ima za temu praktičnu primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koje su objavljene u “Službenom glasniku BiH”, broj 59/22, a čija primjena počinje 10.12.2022. godine. Na stručnoj obuci će biti detaljno obrađene sve izmjene sa zvaničnim stavovima Agencije za javne nabavke, a akcenat se daje na prezentaciji izmjena na Portalu javnih nabavki i obavezama ugovornih organa u vezi sa tim, te na izmjenjenim odredbama postupka pravne zaštite. 

Seminar će se održati dana 02.12.2022. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 

U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima stručne obuke.

S poštovanjem,

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.