PRIJAVITE SE: Seminar 24.02.2023. godine – Hotel Jelena

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

SEMINAR POPUNJEN

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku koja ima za temu praktičnu primjenu odredbi Izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata koji su objavljeni u “Službenom glasniku BiH”, broj 02/23 i 03/23. Izmjene Zakona posljedično povlače i izmjene postojećih odredbi tenderske dokumentacije, što će detaljno biti prezentovano na seminaru, kao i primjena ključnih izmjena Zakona u praksi, sa akcentom na sudsku praksu i sudsku zaštitu. Takođe, kako su u januaru mjesecu objavljeni i prvi podzakonski akti, tema seminara će biti i primjena Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama, sa primjerima Poziva za dostavljanje ponuda, i sa akcentom na usluge koje se nabavljaju sukcesivno tokom godine (usluge hotelskog smještaja, edukacija i sl.). 

Seminar će se održati dana 24.02.2023.. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 

U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima stručne obuke.

S poštovanjem,

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.