PRIJAVITE SE: Seminar 13.10.2023. godine – hotel Jelena Banja Luka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku koja ima za temu praktičnu primjenu Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata.Izmjene Zakona su dovele do primjene novih pravnih instituta, a Kancelarija za razmatranje žalbi i Sud BiH su već zauzeli pravne stavove po pojedinim pitanjima koja su značajna i za ugovorne organe i ponuđače, a koji će biti prezentovani na ovom seminaru. Novost je i primjena novih funkcionalnosti na Portalu javnih nabavki (prije svega u postupku e-aukcije), koje će biti puštene u rad već od novembra ove godine, a koje će učesnicima seminara biti prezentovane praktično, kao i do sada.Problem sa izmjenama tenderske dokumentacije i produženjem rokova je čest problem u praksi, što će takođe biti stručno prezentovano učesnicima seminara.  Završni dio seminara je predviđen za interaktivnu komunikaciju naših renomiranih predavača sa učesnicima seminara, vezano za konkretna sporna pitanja u praksi. 
Seminar će se održati dana 13.10.2023. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 
U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima i temama stručne obuke.
S poštovanjem,

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.