PRIJAVITE SE: Seminar 23.02.2024. godine – hotel Jelena – Banja Luka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku koja ima za temu praktičnu primjenu Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata.Na seminaru će biti prezentovana pravilna priprema pojedinih odredbi tenderske dokumentacije i ponuda kroz praksu Kancelarije za razmatranje žalbi i Suda BiH . Praktično će biti prezentovane i nove funkcionalnosti na Portalu javnih nabavki, sa akcentom na provođenje e-aukcije u skladu sa novim Pravilnikom, koji je u primjeni. Završni dio seminara je predviđen za interaktivnu komunikaciju naših renomiranih predavača sa učesnicima seminara, vezano za konkretna sporna pitanja u praksi. Pozivaju se učesnici seminara da organizatoru dostave pitanja iz prakse do vremena održavanja seminara, kako bi predavači mogli pripremiti odgovore na ista. 
Seminar će se održati dana 23.02.2024.. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 
U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima i temama stručne obuke.
S poštovanjem,

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.