Seminar 28.02.2020. godine

NOVOPOKLON VODIČ ZA PRIPREMU TENDERSKE DOKUMENTACIJE I PONUDA

Poštovani,

Pozivamo Vas na prvu, od nekoliko sistematskih i praktičnih obuka, koju će EUTender održati u ovoj godini sa temom konkretne pripreme tenderske dokumentacije i zakonite pripreme ponuda. Ugovorni organi će uskoro biti biti dužni izraditi tendersku dokumentaciju u skladu sa obaveznim modelima koje će pripremiti Agencija za javne nabavke BiH. Iz tih razloga, naši predavači su pripremili Vodič za pripremu tenderske dokumentacije i ponuda sa svim neophodnim komentarima koji će olakšati pripremu tenderske dokumentacije i pripremu ponuda. Vodič je poklon svim učesnicima seminara. Tema seminara će i dalje biti žalbeni postupak i analiza najčešćih razloga zbog kojih se usvajaju žalbeni navodi, a koje će Vam prezentovati član Kancelarije za razmatranje žalbi Sarajevo. Primjena elektronskih javnih nabavki je takođe na pragu, tako da će učesnicima seminara biti “uživo” prezentovan sistem elektronskog dostavljanja i ocjene ponuda, kao i novosti u sistemu elektronskih javnih nabavki.

Seminar će se održati dana 28.02.2020. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 

U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima i temama stručne obuke.

S poštovanjem,

Seminar 13/12/2019 Hotel Jelena

Poštovani, Pozivamo Vas na završnu stručnu obuku koju organizuje EUTender u ovoj godini. Predstoji nam period u kojem će biti aktuelne izmjene Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata, kao i intenzivno osposobljavanje službenika za javne nabavke. Zbog sve većih problema koji su uzrokovani prekidima postupaka zbog uloženih žalbi, tema seminara će biti žalbeni postupak i analiza najčešćih razloga zbog kojih se usvajaju žalbeni navodi, a koje će Vam prezentovati član Kancelarije za razmatranje žalbi Sarajevo. Na seminaru će biti prezentovana i praktična priprema tenderske dokumentacije i ponuda, analiza i ocjena ponuda, pogrešna primjena instituta podugovaranja i priprema nacrta ugovora sa akcentom na realizaciju ugovora i njegove moguće izmjene tokom realizacije. Seminar će se održati dana 13.12.2019. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima i temama stručne obuke.

S poštovanjem, EUTender

SEMINAR – 20.09.2019.god. JAVNE NABAVKE U PRAKSI

Poštovani,

 
EUTender nastavlja kontinuiranu edukaciju iz oblasti javnih nabavki. Glavna tema seminara su i dalje ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE i nove funkcionalnosti u sistemu elektronskihjavnih nabavki koje će biti prezentovane uživo“, kao i do sada, sve u skladu sa novim Pravilnikom o korišćenju informacionog sistema e-nabavke koji će takođe biti prezentovan.
 
Učesnici seminara će biti upoznati, kao i na svakom seminaru, sa najnovijim stavovima nadležnih institucija (Agencija i KRŽ) vezano za najčešće greške prilikom pripreme tenderske dokumentacije i ponuda, a detaljno će biti obrađen žalbeni postupak i učešće grupe ponuđača u postupku, sve u skladu sa aktuelnim stavovima nadležnih institucija.
 
Seminar će se održati dana 20.09.2019. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 
 
U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima stručne obuke.
Prijavni obrazac – 20.09.2019.
Poziv na seminar – 20.09.2019.

ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE I DOSTAVLJANJE PONUDA ELEKTRONSKIM PUTEM, SA PRIMJENOM NOVIH FUNKCIONALNOSTI U SISTEMU E-NABAVKE

EUTender

S m a r t   C o n s u l t i n g

elektronske Javne Nabavke

Dana 30.05.2019. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci

Poštovani,

Pozivamo Vas na seminar koji organizuje EU TENDER, a glavna tema seminara su  ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE I DOSTAVLJANJE PONUDA ELEKTRONSKIM PUTEM, SA PRIMJENOM NOVIH FUNKCIONALNOSTI U SISTEMU E-NABAVKE, čija primjena se očekuje već u narednih mjesec dana.

Učesnici seminara će biti po prvi put upoznati i sa iskustvom i preporukama Glavne revizije javnog sektora kada je u pitanju primjena Zakona o javnim nabavkama od strane ugovornih organa, priprema ponuda i tenderske dokumentacije u skladu sa najnovijim stavovima nadležnih institucija (Agencija i KRŽ), a detaljno će biti obrađen okvirni sporazum, uslovi i način njegove primjene sa jednim ili više dobavljača.

Seminar će se održati dana 30.05.2019. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci.

U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima stručne obuke.

S poštovanjem,

 

EUTender 

S m a r t   C o n s u l t i n g 

Krajiška 11, 78 430 Prnjavor

Tel:+ 387 65 52 00 15

Emal: eutender.bl@gmail.com

www.eutender.org

va obavještenja i dešavanja u vezi organizacije seminara možete pratiti i na našoj Facebook stranici:https://www.facebook.com/EU-Tender-BANJA-LUKA-1535223670061888/

Poziv na seminar – 30.05.2019.

Prijavni obrazac – 30.05.2019_